Curriculum vitae.

 

Homepage GOEDKOSJERâ

JewishAntwerp.com

Homepage Consistoire Benelux.


For  English  version: Click here

1950-2000
1 May 2000
Henri Rosenberg turned 50!!!
See two Poems by his cousin Dr. Henri JAKUBOWICZ (en Français).

Prof. Dr. Henri ROSENBERG: Advocaat. Rabbinale pleiter (Rabbinical Barrister), Professor Joods Recht  aan de Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen (Wilrijk-Antwerpen), Professor Joods Recht aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Vrije Universiteit Brussel (V.U.B.) en  voorheen aan Radboud Universiteit Nijmegen (2003 – 2008)  en gewezen Navorser hij het Inter-Universitair Centrum voor Staatsrecht (Brussel, 1986-7).
 
 
 

Geboren te Antwerpen op 1 mei 1950, zoon van Salomon ROSENBERG, diamantair en Gerda TOBIAS. Gehuwd met Anita KASZIRER (° Berchem 1954), beëdigde vertaalster, op 24  mei 1974.
 


Kinderen: Natasha Bella (° Antwerpen 1975),  Amanda Ethel (° Antwerpen  1976), David (°Antwerpen 1979), Salomon (° Wilrijk 1981), Gershon Gregory (° Wilrijk 1985) en Dimitri Aryeh (°Wilrijk 1989). Kleinkinderen: zeventien.
 
 
 

URIEL178.JPG

 

SER_5772_resize.jpg


 
 

Grootvader: Rabbi Chaim TOBIAS, Decaan van de  "Keter Tora" Talmoed-Academie van Radomsk in Chrzanow (Polen).
 
 
 

Opleiding:

Basisonderwijs: Jesode Hatora, Antwerpen (1957-1962).
Secundair onderwijs: Latijns-Wiskunde ( 1967) Koninklijk Atheneum te Antwerpen (1962-1967), gecombineerd met Yeshiva Tora VaDaat o.l.v. Rabbi Elbaum en wijlen Rabbi Elevitsky.

Universitaire studies:

· Licentiaat in de Politieke en Sociale Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit te Leuven (1974);
· Diploma in Joods Recht aan de Central Talmudical Academv of Jerusalem and Boston, (1967-1968) (1974-1977);
· Rabbinale ordinatie, Haifa (1974),
· Licentiaat in de Rechten cum summa laude aan de Universitaire Instelling Antwerpen (1985);
· Master of Rabbinic Law, aan de United Israel Institutes te Jeruzalem (1985);
· Postgraduaatsdiploma in Amerikaans Recht, Columbia-Leiden Universiteit (1986);


With Students of Leiden Columbia university Program of American Law (1986).


With Class of Banking and Finance Law at City of London Polytechnic.
(1987).

· Doctor in de Rechtsgeleerdheid (LL.D.) (1989), Doctor in de Wijsbegeerte (Ph.D.) (1990),  Somerset University;
· Postgraduaatsdiploma in Intellectual Property Law (1992), City of London University.
· Doctorandus aan de University of Kensington en Pacific Columbia University (1999).
 
 

Loopbaan:

Adjunct-Directeur bij Scientific Translation International, Jeruzalem (1974-1976);
Directeur van de chemische afdeling bij McGisons Chemicals p.v.b.a., Antwerpen (1976-1978);

Afgevaardigde Beheerder van de n.v. Intra Diamond Company, Antwerpen ( 1978-1985);
 
 
 

Navorser bij het Interuniversitair Centrum voor Staatsrecht, Brussel ( 1986-1987).

Rabbinical Barrister (Rabbinale Pleiter) (1985)

Stagiair van wijlen Mter Paul SPEYER (1985-1988).
 
 
 

Advocaat aan de Balie van Antwerpen (1988).

Professor Joods Recht aan de Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen van Wirijk-Antwerpen (sinds 2000).

Professor aan de Faculteit voor Religiewetenschappen, Radboud Universiteit Nijmegen  (2003 - 2008) 

Professor Joods Recht aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Vrije Universiteit Brussel (V.U.B. sinds 2008)
 
 


© GVA, 6 juli 2000.

Private Bibliotheek:

Bezit een grote collectie joodse rechtskundige boeken (Responsa), die wellicht de grootste privébibliotheek op dit vakgebied in Europa.

 (Photo AP)

Rare reading: Henri Rosenberg, a lawyer and professor of Jewish law, amid the Jewish legal works which he has assembled over the past two decades in his home in Antwerp, Belgium - a collection which is said to be the largest of its kind in Europe.

Jewish Chronicle, 6 April 2001.

A man and his books: Henri Rosenberg loves books. Maybe that's to be expected from a man who is both a rabbi, attorney and professor of Jewish law. He is shown here reading a religious text in his private library in Antwerp, Belgium. He also maintains a Web site about the old Jewish community of Antwerp.
Two things, says Rosenberg, have maintained the spirit of Antwerp Jews: religious orthodoxy and diamonds. He might have also added a third: a love of books.

Jerusalem Post, 27 April 2001.

Publieke mandaten:

Stichter en Voorzitter van het Front van Joodse Studenten van België (1970);
Medestichter, comitélid en woordvoerder van het Coördinatiecomité van Joodse Jongerenorganisaties van België (1971);


Met Eerste Minister Theo Lefevre (1971).

Leider van Bne Akiva van België (1968-1974).


Viering Jom Haatzmaoeth (1970).

Lid van de lsraëlietische Orthodoxe Gemeente Machsike Hadass  van Antwerpen
( 1978-1988);
Voorzitter van de "KerenTobias" - Charitable and Benevolent Foundation, Jeruzalem;
Stichter en voorzitter van de v.z.w. Goedkosjer ter verdediging van joodse consumenten;
 

Publicaties:

· Israel en de U.S.S.R.: 20 jaar diplomatieke betrekkingen. l947-I967, Leuven l974, 555 p.
· Aspect of Jewish Law: A Compilation, Jeruzalem 1984, 613 p.
· Elige Vïtam: de "Lex Regni lex est", de fraude vectigalis et de fraude portorii et de legibus nonnullis iuris litis Rabbi. Antwerpen 1988, 175 p.
· Chaim Lerosh, Antwerpen 1988, 35 p. (Eerste druk)
· Kol Hakatuv L’Chaim. A Memorial Volume in Memory of Rabbi Chaim TOBIAS, Dean of Yeshivat ‘Keter Torah’ Radomsk in Chrzanow (Poland), dedicated to the subjects of Love of Jewry and the Sanctification of the Holy name in Jewish Law. Jerusalem-Antwerp, Ariel - United Israel Institute, 1984, 513 p.
· Iturei Chaim Le David, Antwerpen, 1992, 126 p.
· Shlomo Ben Bno, Antwerpen, 1993, 64 p.
· Het Elfde Gebod. Dissertaties over de tolerantie, Antwerpen, 1995, 42 p.
· Chaim Ohev, Jerusalem, 1998, 90 p.
· Zekan Gershon, Antwerpen, 1998, 141 p.

Autodidact in homeopathie en alternatieve geneeswijzen, schrijft encyclopedisch werk  in Nederlandse en Engelse versies over een 200-tal medisch gegronde kankertherapiën op wereldvlak.

Gedurende vele jaren  publiceerde hij als gediplomeerde maatschappijcriticus  columns in het Belgisch Israëlitisch  Weekblad en in Forum over sociologie en consumentenproblematiek.

Artikels over Joods recht:

H. Rosenberg, Talmud, leesbril voor de Bijbel en katalysator van de Joodse Wet (Academische Rede, 2001 - Lezing voor de Genootschap voor de  Joodse Wetenschap in Nederland, 9 juni 2002), in Acta Comparanda, XIII, 2002, p. 5-21.

H. Rosenberg, Judeo-islamitische beschaving versus westerse lekencivilisatie, in Acta Comparanda, Vol. XVII, 2006, p. 125-136,  in Forum  nummer 163, p. 2-9 (in het Engels in Forum  nummer 176, p. 2-11).

H. Rosenberg, Pleidooi voor de Sadduceeërs, in Forum  nummer 186, p. 8-18.

H. Rosenberg, Hoezeer joodse wet met de tijd verandert, in Forum  nummer 128, p. 4-7

H. Rosenberg, Rouwen om de Tempels in Jeruzalem en hunkeren naar de bouw van de Derde Tempel (Deel I), in Forum  nummer 131, p. 4-7

H. Rosenberg, Rouwen om de Tempels in Jeruzalem en hunkeren naar de bouw van de Derde Tempel (Deel II), in Forum nummer 148, p. 2-6

H. RosenbergKennismaking met de dynastie der Hasmoneeërs-Maccabeeërs, in Forum  nummer 149, p. 4-10

H. Rosenberg, Van standrechtelijke executie in de Bijbel tot procesregels in de Talmud, in Forum  nummer 158, p. 2-11

H. Rosenberg, Slechts drie Tempels in Jeruzalem?, in Forum  nummers 160-1, p. 3-10

H. Rosenberg, Joden en Moderniteit, in Branding, N.S.V., December 2005, in Forum  nr. 150, p. 2-9

H. Rosenberg, Rouwwetten voor verwoesting Tempels: waarom, waarvoor en hoe?, in Forum  nummer 180, p. 2-5.

H. Rosenberg, Een nieuw theologisch discours voor gekwelde geesten , in Forum  nummers 151, p. 4-9 en 159, p. 4-6.

H. Rosenberg, Palestina: een erfenisgeschil, in Acta Comparanda, Vol. XII, 2001, p. 64-75.

H. Rosenberg, Toenadering van de Kerk tot de Joden, in Acta Comparanda, Vol. XVI, 2005, p. 51-68.

H. Rosenberg, Pleidooi voor een relatieve waarheidsopvatting, in Speling – Tijdschrift voor bezinning,  2007, I, p. 61-67.

H. Rosenberg, Wordingsgeschiedenis van de Joodse Ethiek, in Acta Comparanda, Vol. XIX, 2008, p. 31-85.

H. Rosenberg, Een nieuw theologisch discours (of een nieuwe Maïmonidiaanse ‘Gids der Verdwaalden’) in een tijdperk van oerknal- en kwantumrealiteit, in Acta Comparanda, Vol. XVIII, 2007, p. 69-134.

H. Rosenberg, Talmudisten en Tossafisten aan de bakermat van de joodse wet. Lezing voor het Nederlandse Genootschap van Joodse Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit van Utrecht op 28 april 2004.

H. Rosenberg, Pedofilie thuis in Gods tempels. Een analyse vanuit het denkkader van de religies, in Acta Comparanda, Vol. XXI, 2010, p. 171-200.

H. Rosenberg, De Tossafisten of Joodse Glossatoren, in Acta Comparanda, Vol. XX, 2009, p. 5-33.

De volledige collectie van 195 nummers van het Forum  tijdschrift ligt ter inzage op de Antwerpse stadsbibliotheek: Referentie: c:lvd:6614568. Website: http://stadsbibliotheek.antwerpen.be en zal kortelings online te raadplegen zijn op www.HenriRosenberg.com

Credo: Inicivm sapientiae timor Domini.

Who's Who:

Who's Who in Flanders I985-1989, Second Edition,
Who’s Who in Europe, 1987, Seventh Edition,
Who's Who in the World, 1988, Ninth Edition,
The International Who's Who of Intellectuals, Ninth Edition.
The International Directory of Distinguished Leadership, Third Edition.

Onderscheidingen en eretekens:

Men of Achievement, Fourtheenth Edition 1988,
International Leaders in Achievement, Second Edition 1989,
The International Book of Honour, Third World Edition 1990,
Man of the Year, 1990.
International Register of Profiles. Tenth Edition 1990,
Nominee for World Biographical Hall of Fame, Volume Three. 1991.
5.000 Personalities of the World, Third Edition.
The Biographical Roll of Honour, 1989.
Annual Fellowship of the International Biographical Association
Member of the World Institute of Achievement, 1990.
 

Professioneel adres: Belgiëlei 195b, B-2018 Antwerpen, telefoon:  218.80.80, telefax: 230.55.02. Web: www.LexPlusUltra.com. E-mail (Advocatuur): hrosenberg@LexPlusUltra.com. E-Mail (Professoraat): Henri.Rosenberg@vub.ac.be. E-Mail (Goedkosjer) : President@Goedkosjer.org.

Privé-adres: Belgiëlei 195, B-2018 Antwerpen, telefoon: 218.81.43. Web: www.HenriRosenberg.com


Content: [Law Firm]  [Zachor] [Curriculum vitae] [Articles] [Thoughts] [Legal Opinions] [Causes célèbres]  [In Memoriam P. Speyer] [Law Links] [Jewish Law Links] [Responsa Library] [VIP Photo Gallery]  [ Honours & Awards ] [Legal Fees]  [Ethical Topics] [Contact]

 

Homepage GOEDKOSJERâ

JewishAntwerp.com

Homepage Consistoire Benelux.


Webmaster: hrosenberg@lexplusultra.com