Sports Betting & Casino Play For Fun
VA
Track your site traffic! Free Website statistics with HyperMart Stats.

Articles by Prof. Dr. Henri Rosenberg

 


Homepage GOEDKOSJER â
JewishAntwerp.com
Homepage Consistoire Benelux.

[Artikels over maatschappelijke onderwerpen - Articles on Social Topics ] [Artikels over Consumentenproblematiek - Articles on Consumer Defense Topics] [Artikels over kankertherapiën - Articles on Cancer Therapies ] [Engelstalige artikels - English Articles ]
18 May  2003
A. Over maatschappelijke onderwerpen.
A. On Social Topics
!!!Let op het jaar waarin de verschillende teksten werden geschreven!!!
1. Joods Chrzanow, een laatste maal geveld. (1996)
2. Het Elfde Gebod
Dissertaties over de tolerantie (1995) Deel I:
A. 1995 - V.N.-Jaar van de Tolerantie: mijn relativiteitstheorie. 
Met een bedenking door Mter Paul SPEYER.
2. Het Elfde Gebod
Dissertaties over de tolerantie (1995) Deel II:
B. Waarom I. Rabin en niet M. Begin?
 Met een bedenking door Mter Paul SPEYER.
2. Het Elfde Gebod
Dissertaties over de tolerantie (1995) Deel III:
C. Moord gedevalueerd of orthodoxie overgewaardeerd? Mijmeringen bij de moord op I. Rabin.
Met een bedenking door Mter Paul SPEYER.
2. Het Elfde Gebod
Dissertaties over de tolerantie (1995) Deel IV:
D. Joodse Hezbollah.
 Met een bedenking door Mter Paul SPEYER.
2. Het Elfde Gebod
Dissertaties over de tolerantie (2001) Deel V:
E. Palestina: een erfenisgeschil. 
Met een bedenking door Mter Paul SPEYER.
3. If I were a rich man.... (1995).
4. In Memoriam Koning Boudewijn I. (1993).
5.  Open Brief aan onze Burgervader (Bob COOLS) (1988).
6. Mijn School, haar tweede eeuw in (Jesode Hatora - Beth Jacob-Scholen) (1995).
7. Auschwitz (1989).
8. Jesode Hatora, van goed naar beter (1992).
9. Democratie vs. Theocratie (1990).
10. Over critici, betweters en het Nieuwe Testament (1994).
11. De Heilige Tapijtoorlog in Knokke (1988).
13. Chemo(toxico)therapy (1990).
14. Those were the days: over toen en nu. De gedaanteverwisseling van  een Shtetl, doorheen de bril van de socioloog (1991).
15.Those were the days: About past and present.The Metamorphosis of a Shtetl seen through the eyes of the sociologist  (1991)
 
 

PDF-Format

16. Homeopathie in een notedop (1985).
17. Homeopathie: kosjer én kosjer-le-Pessach (1988).
18. Tohoewabohoe bij de heraanleg van de Belgiëlei (1994).
19. In Memoriam Suri Kaszirer z"l. (1994).
20. Synesthesie in joodse bronnen (1996).
21. Jewish Law: an overview and a case study (1989).
22. Korte meningen en discussiepunten over democratie, discriminatie, racisme, antisemitisme, rechten van de mens (1999).
23. Relativiteitstheorie: (her)ken uw  orthodoxe buurman (1993).
24. Tikvatenoe, pas echt van ons allen (1999).
25. Suri Kaszirer, a Jiddishe Mame (1989).
26. Orthodoxie en business-ethiek (1993).
27. Primeur: testament naar joods én burgerlijk recht (1994).
28. Shach en Mat (1995).
29. De stille  omwenteling: profane studies met Rabbinale zege (1993).
30. De onterende eiroev-strijd in Londen (1995).
31. Walgelijke optreden van de Heer Ambassadeur van Israel in Boedapest (1990).
32. Zionistische verkiezingen (1988).
33. Alternatieve kankertherapiën (1980-1995).
34. Doctoral Thesis: Cancer chemo(toxico)therapy revisited and alternative ways of healing (1990).
35. De onvolprezen Opperrabbijn Chaïm Kreiswirth (1999).
36. Interview met Premier Menachem BEGIN (1969).
37. De Transseksualiteit naar joods recht (1998).
38. Vaarwel aan een briljante (leer)meester. In memoriam Meester Paul Speyer z"l. (1996).
Met brieven van  Mter Paul SPEYER.

PDF-Format

De vertegenwoordiging van de joodse gemeenschap van Antwerpen. Deel II.
39. Het Forum van twee joden en drie meningen (1995).
De vertegenwoordiging van de joodse gemeenschap van Antwerpen. Deel III.
40. Het Forum: doorgelicht en blootgelegd (1995).
De vertegenwoordiging van de joodse gemeenschap van Antwerpen. Deel I.
41. De representativiteit van het jodendom: een onopgelost eeuwenoud probleem en twistpunt(1998).
42. Open Brief aan Pinkas Kornfeld (2000).
43.Eerste beoordeling en commentaar bij  het doorlichtingsverslag van de Jesode Hatora (2000). .
44. Bescherming door afscherming (1994).
45. Diamant is oorlog (1999).
46. Commentaar bij het doorlichtingsverslag van de Jesode Hatora-school (2000)(in Hebrew)
47. Toenadering van de Kerk tot de joden.

Kunnen orthodoxe joden onverschillig blijven tegenover de vergaande toenadering van de Kerk tot het jodendom? Een vraag (2000).

48. Lettre a Gerri: Hakoras Hatoïv (2000). (in French)
49. Machsikei Hadass versus Shomrei Hadass (2000).
50. Pessach: van feest tot calvarie.
Nabeschouwingen bij Pasen (2000). 
51. Arm joods Antwerpen: slaapt onze jeugd (2000)?
52. Megalomanie: de bouw van een luchtkasteel in Suczawa (1992).
53. Straten der Stad: enkel richting?. Een boekbespreking (1987).
54. Jesode Hatora, een school met Kinderstube. (2000).
55.Wie trekt zich het lot van André GANTMAN nog aan? Wij!!! (2000).
55. Who cares (today) about André GANTMAN? WE do! (2000)
56. Rabbi Chaïm Hirschensohn: een fenomeen.
SCHWEID Eliezer, Democracy & Halacha: a Book Review (2000).

in Acta Comparanda XI, 2000,  p. 9657. Blik in eigen boezem: Baarmoeder als Bancomat en Kind als Punching Ball  (2000)
58. Money rules our world too: over de rol van geld in onze religie (2003).
PDF-Format
59. De twee orthodoxe Joseph: Joseph Lieberman en Ovadia Joseph (2000).
60. Aryeh Deri to jail - Ezer
Weizman to his villa in Qesariya (2000). (English)
61. Jean-Baptiste Borremans: van Goï tot antisemiet (2000)
62. Kunnen we nog blijven
zwijgen? (2000). 
63. Ani Maamin: mijn zionistische geloofsbelijdenis (2000).
64. In memorian Sruli Lebovic z"l (2000)
65. Drie jonge bomen...(2000)
66. Beth Limud, school op maat (2001).
67. Belgische hypocrisie, een comedie in drie bedrijven (2001).
68. Tikvatenoe, onze hoop en trots (2001).
 
69. Sharon volkerenmoordenaar, Arafat koorknaapje? (2001)

PDF-Format

70. Stuurlui niet meer aan wal (2001)

PDF-Format

71. Waardeloos Gebed (2001)
72. Sharon volkerenmoordenaar, Arafat koorknaapje? [Verv.] (2001)

PDF-Format

73. Midden-Oosten: politieke en juridische wetenswaardigheden (2001)

PDF-Format


 
74. Negationisten of nega-zionisten? Midden-Oosten: politieke en juridische wetenswaardigheden (2001)
75. Jesode Hatora: dé school van onze Jishoev is 105 (2001)
76. Academische Zitting in het teken van de Talmud (2001)
77. Intifada aan de Schelde (2002)


Gepubliceerd in Faxkrant 't Scheldtnr. 319 van 12 april 2002 met reactie in nr. 320 van 15 april 2002,  in Gazet van Antwerpen van 13 april 2002 (zie hieronder),  in De Telegraaf van 6 april 2002 (zie hieronder), in Trouw van 19 april 2002 en in Humo van 7 mei 2002 
 

PDF-Format

78. De pot verwijt de ketel...(2002)

PDF-Format

79. De Talmud, leesbril voor de Bijbel en katalysator van  de Joodse Wet (2001)

Academische Rede 25 oktober 2001, in Acta Comparanda XIII, 2002
Lezing voor de Genootschap voor de  Joodse Wetenschap in Nederland, 9 juni 2002

PDF-Format

80. Machsike Hadass: to be or not to be (2002)
81. De educatieve War on Terror (2002)

Zie ook: 
Interview in Gazet van Antwerpen 17 september 2002


 
82. De Islam in Europa, invasie van het Westen? (2002)

Colloquium door de Karel Martelsttichting (20 november 2002)
PDF-Format

83. Joodse migranten anno 1950 (2002)

B.I.W. 20 december 2002
PDF-Format

84. Het keppeltje (2001)

Faxkrant 't Scheldt 9 oktober 2001
PDF-Format

85. Bij de tweede Jahrzeit van Shloime Klagsbald (2002)

B.I.W.  6 december 2002
PDF-Format

86. Mizrachi, de bestendige afwezige (2002)

PDF-Format

87. Money rules our world too (2001)

PDF-Format

88. Cordon sanitaire rond Rav Treger (2002)

B.I.W. 4 oktober 2002

PDF-Format

89. Fundamentalisme: de opvoedkundige War on Terror (2002)

Antenne, 2002 - 20ste jaargang, nr. 4

PDF-Format

90. Het kornfeldiaans wereldbeeld (2002)

PDF-Format

91. Vlaams Blok knuffelt  joden (2002)

PDF-Format

92. Ook bij VLD: twee joden, drie meningen (2002)

PDF-Format

93. Des Juifs pour le Vlaams Blok? (2002)

Interview in Actualité Juive, nr. 777 - 26 december 2002

94. Fear and loathing in Antwerp (2003)

Interview in Jerusalem Post, 16 January 2003
Jerusalem Post (French Ed.) 24 January 2003
PDF-Format


95. Verkiezingen: de pragmatische chareidi-benadering

PDF-Format
B. Over consumentenproblematiek
B. On Consumer Defense Topics.
1. Nesquik: kosjer, parve en toch in Antwerpen  ongeoorloofd (1990)?
2. De zeer dure kosjere d+l producten : een loopje met de waarheid (1988).
3. Schandaal tout court: de Bijlmerramp (1999).
4. Daas toïre:  Häagen Dazs  op glad ijs (1993).
5. Goed op weg naar Goedkosjere voeding. (1993).
6. Briefwisseling over de zwakke kosjerheid van het Restaurant in de Beurs voor Diamanthandel, die dode letter is gebleven (1988).
  7. 
Onbeantwoorde briefwisseling anno   1989 met beide joodse Gemeenten betreffende de preventieve maatregelen in de Mikwa's  in zake A.I.D.S. (1989).
8. Onbeantwoorde briefwisseling met beide joodse Gemeenten in zake elektrische deur (Shabbos) in het Sint Vincentiusziekenhuis (1990).
9. Alternatieve kankertherapiën (1980-1995).
10. Doctoral Thesis: Cancer chemo(toxico)therapy revisited and alternative ways of healing (1990).
11. Heethoofdige beenhouwer op de Isabellalei en zijn fiets (2000). 
  12. Prijzen kosjere Pessach-producten (2000).
13. Issur on Internet: comments (2000).

C. Artikels over kankertherapiën
C. Articles on Cancer Therapies.

De hier afgedrukte artikelen handelen over medisch gefundeerde therapiën voor kanker en aanverwante pathologiën en maken deel uit van de would-be magna opera van de auteur die er meer dan 15 jaren aan heeft gewijd (1980-1995). Gelet op de andere dwingende professionele bezigheden van de auteur, dreigt deze oeuvre  onafgewerkt te blijven. Om deze reden wordt het beschikbare deel langs deze weg aan leer- en nieuwsgierigen aangeboden, met dien verstande dat het manuscript nog niet voor publicatie was afgewerkt, wat bepaalde lacunes en onvolmaaktheden rechtvaardigt.
1. Chemo(toxico)therapie.
2. Chemo(toxico)therapy (English)
3. Tumorchirurgie
4. Radiotherapie
5. Alternatieve diagnostische labotesten bij de vroegtijdige opsporing van kanker.
6. Klassieke bloedtesten aangewend als indicatoren voor kanker.
7. De Krebs Mehrschritt Therapie (KMT) van Prof. Dr. Manfred von Ardennen.
8. Therapie met Electronenacceptoren (Koch).
9. Amygdaline - Vitamine B-17 (Laetrile).
10. De bedhandeling van Dr. Beres.
11. De Jason Winter behandeling.
12. De  Ozonbehandelingen.
13. De druivenkuur van Johanna Brandt.
14. De Hoxsey behandeling.
15. De Thymus behandelingen.


16. Enzymtherapie (Carcinolytische Fermenttherapie).
17. De hyperthermische behandelingen.
18. CARNIVORA®-
behandeling.
19. Hyperbaric Oxygen Therapy (HBO).
20. Reckeweg's Homotoxineleer.
21. De Mistelbehandelingen (Viscum Album).
22. Tripanosa behandeling.
23. Elpimed behandeling.
24. Germanium therapie.
25. Anacarcin Forte® therapie.
26. De ijzeren kankerkuur naar R.A. HOFFMANN.
27. H-11 (urine) behandedling.
28. Doctoral Thesis: Cancer chemo(toxico)therapy revisited and alternative ways of healing (1990).
(English)
29. Introduction to English Articles on Cancer Therapies.
(English)
30. Chemo(toxico)therapy
(English)
31. Amygdalin - Vitamin B-17
(English)
32. The Synthetic Physiatrons 
(English)
33. Trypanosoma Therapy
(English)
34. Selenium Therapy
(English)
35. The beer's yeast cure
(English)
36. Tumor related indicators
(English)
37. The Thymus Therapy
(English)
38. The H-11 Therapy
(English)
39. Antineoplaston
(English)
40. Gelum Oral RD®
(English)
41. Neoblastine®
(English)
42. The WIEDERMANN cure
(English)
43. Beetroot (juice) as cancer therapy
(English)
44. Integral Fasting Therapy
(English)
45. The Iron Cancer Cure
(English)

D. Engelstalige artikels
D. English Articles.
1. Chemo(toxico)therapy (1990).
2.Those were the days: About past and present.The Metamorphosis of a Shtetl seen through the eyes of the sociologist (1991).
3. Jewish Law: an overview and a case study (1989).
4. Doctoral Thesis: Cancer chemo(toxico)therapy revisited and alternative ways of healing (1990).
See above English Articles under 
C. Articles on Cancer Therapies.
5. Who cares (today) about André GANTMAN? WE do!
6. Aryeh Deri to jail - Ezer
Weizman to his villa in Qesariya (2000). 

 
 


!!!Let op het jaar waarin de verschillende teksten werden geschreven!!!

Content: [ Law Firm]   [Zachor ] [Curriculum vitae ] [Articles ] [Thoughts ] [Legal Opinions ] [Causes célèbres]   [In Memoriam P. Speyer ] [Law Links ] [Jewish Law Links ] [Responsa Library ]] [Contact ]Homepage GOEDKOSJER â
JewishAntwerp.com
Homepage Consistoire Benelux.

Webmaster:hrosenberg@lexplusultra.com